אתיקה במכון

1. כשהינך נכנס או יוצא את הדוז’ו, תמיד פנה קדימה קוד קידה ואמור אוס! לאחר מכן פנה לעבר הכיוון הכללי של התלמידים ואמור שוב אוס! עם קידה.
2. כאשר הינך מאחר לשיעור (או נכנס במהלך האימון) תכרע בסייזה עם גבך לכיתה והמתן במוקסו. בקבלך אישור להכנס, קוד בסייזה ואמור אוס! ,עמוד, פנה לכוון הדוז’ו וקוד קידה עם אוס! חזק.
3. אל תאכל ,תשתה, תלעס מסטיק או תעשן בדוז’ו בכלל ובמהלך האימון בפרט.
4. אל תנבל פיך, תצחק, תלגלג או תדבר. אל תעמוד עמידה עצלה או ישיבה בטלנית ואל תחלום או תהיה בחוסר הקשבה במהלך האימון. לוחם קרטה הוא תמיד
ערני ומתנהג יפה.
אל תבזבז את זמנך או של אחרים ותתייחס לאימון שלך ושל אחרים בשיא הרצינות.
5. למען בטיחות וסדר אל תענוד תכשיטים בזמן האימונים ובזמן שהנך לבוש בחליפה.
6. השתדל להתפנות לפני האימון והמנע מאכילה לפחות שעה לפני האימון.
7. הקפד לשמור על ידיים וכפות רגליים רחוצות ונקיות, ודאג שציפורנך יהיו חתוכות לקראת האימון.
8. אל תסדר את החליפה במהלך האימון מבלי שנאמר לך לעשות.
9. כאשר עליך לסדר את החליפה או החגורה, הסתובב לאחור ועשה זאת. (תלמד לכבד את חגורתך כסמל למאמציך באימונים).
10. דאג תמיד שהחליפה תהיה רחוצה נקיה ומסודרת והחגורה מאווררת ונקיה, (לא מכובסת היות והיא מסמלת את רוח הקרב של אימוניך הקשים).
11. כאשר הינך מתבקש להציג תנועה או לקום בתחילה או במהלך האימון, או לבצע כל דבר שהוא, תמיד עשה זאת מהר ככל האפשר ולא בנחת.
12. לעולם אל תתאמן בקרבות אלא כאשר המאמן נוכח.
כאשר אתה מבצע קרב עם חגורה שחורה תעשה את מיטב יכולתך אך תראה כבוד לדרגה.
13. אל תזמין דרגה הגבוהה ממך לקרב , לעומת זאת אל תסרב לה אם תוזמן לעשות איתה קרב.
14. היה נוכח באימון עד סיום הקידה האחרונה.
אל תעזוב את עמדתך ללא אשור המאמן.
אל תעבור בין השורות או בין המדריך לקבוצה.
אם הנך חייב לעזוב, לך מאחורי השורה בה הנך נמצא לאחד מצדי הקבוצה ותמשיך משם.
15. הקשב בקפידה להסברים והוראות המאמן. תענה לכל המאמנים תמיד באוס! חזק.
16. פנה למאמן שלך בשם “סנפאי” , “סנסאי” או “שיהאן” בהתאם לדרגתו. אל תפנה למאמן בשמו הפרטי.
17. מאמן, לא משנה מי הוא, צריך לזכות בכבוד שאתה בעצמך מצפה לו כאדיבות בסיסית. דרך הקרטה מתחילה ומסתיימת באדיבות. אדם שאינו יכול להתנהג בהתאם למאמן או לאימון עליו לדעת שאינו מתאים למסגרת זו. לעולם אל תטיל ספק בהנחיות המאמן ואל תעיר הערות שלא לצורך.

חניך יקר! הקפד לקרוא וללמוד הוראות אילו ולמלא אחריהם. זכור! משמעת וציות באימונים מפתחת קשר של אמון בין תלמיד למאמן, מגביר את הכבוד ההדדי ומזרז את קצב ההתקדמות באומנות הלחימה.

אוס!