טמשיווארי , טכניקות שבירה לוחות - קרטה קיוקושין
This is Kyokushin Karate​